Høstdrømmerier ved Glomma

Høstdrømmerier ved Glomma

Jeg satt og så på Glomma
og tenkte
Jeg vil ha en baby
og et hus

Det var som elvens myke brus
oppmuntret meg til å følge henne
mot drømmen

Tenk om jeg også visste
det Glomma visste
at på den andre siden
ventet også du

Hun er lur hun, Glomma,
sånn sett…

Slipp taket i det trygge
og våg å følge å henne et stykke

Kanskje hennes drøm for deg er
større
våtere
villere
enn det du hadde våget
å drømme selv

(Ziem 2018).